English

广州市设计院集团有限公司
地址: 广州市天河体育东路体育东横街3号
ADDRESS: 3 TI YU DONG HENG STREE,TI YU DONG ROAD TIANHE GUANGZHOU 
邮政编码: 510620 

经营拓展部部长电话 :020-87542908、87513211
经营拓展部工作电话 :020-87513027、87513028、87513030、87513031 
经营拓展部传真:020-87542638 
经营拓展部E-MAIL::jihua@gzdi.com


综合行政部电话:020-87544608 
综合行政部传真:020-87544798 
综合行政部E-MAIL:bgs@gzdi.com 

留言板